Praag: Revolution Pursuit

1. Het verhaal achter de Revolution Pursuit

Het was rond middernacht, 20 augustus 1968. Duizenden Tsjechoslowaakse burgers werden wakker van het geluid van grote, zware, ijzeren tanks met daarop een ster. Ze rolden verder door de straten van Praag. Wat er zich precies afspeelde wist niemand. Paniek brak uit. Overal reden gepantserde voertuigen. Zelfs Sovjetsoldaten hadden geen flauw benul. Een kleine groep hooggeplaatste Sovjetofficieren en -ambtenaren wist wèl wat er aan de hand was. De grootschalige invasie van Tsjechoslowakije was begonnen…

Toen de bevolking van Tsjechoslowakije in 1968 luider riep om niet meer onderdrukt te worden, werden politieke veranderingen zichtbaar. De post “Eerste Partijsecretaris van de Communistische Partij van Tsjechoslowakije” werd in dit jaar gegeven aan een man die Alexander Dubςek heette.

Alexander Dubςek was voornemens om veranderingen door te voeren, zowel op politiek als op administratief niveau. Het land moest hervormd worden volgens hem. Alexander werd geliefd, maar was zich ervan bewust dat andere socialistische landen niet zouden instemmen met zijn geplande veranderingen. Met name vanuit de Sovjet-Unie werd een kettingreactie verwacht: andere landen zouden Dubςek’s plannen immers over kunnen nemen.

De vernieuwende politieke, door Dubςek geïnitieerde, wind werd ruw onderbroken toen alle Oostbloklanden (met uitzondering van Roemenië)  Tsjechoslowakije binnenvielen – in de nacht van 20 op 21 augustus 1968. De leiders van Tsjechoslowakije werden gedwongen om zich te blijven onderwerpen aan het communisme, en om in het keurslijf te blijven van de andere socialistische landen. Meer dan 200.000 communistische soldaten bevonden zich op dat moment op Tsjechoslowaaks grondgebied.

Na de militaire interventie werden alle reeds doorgevoerde vernieuwingen ongedaan gemaakt. Men noemde het “het normalisatieproces”. De Oostbloktroepen bleven in Tsjechoslowakije totdat de situatie “stabiel” was. De sterke arm van de Sovjet-Unie vocht tegen tegen-revolutionaire groeperingen. Alle stappen die tot een democratie zouden leiden werden onderdrukt, maar meer dan 20 jaar later, op 9 december 1989, brak toch de gewenste “Fluwelen Revolutie” uit. Het communisme werd eindelijk gestopt. Tsjechoslowakije was eindelijk vrij!

2. The Game: Revolution Pursuit

Herbeleef het Praag uit 1968 en 1989. Bezoek de belangrijkste plaatsen van destijds, waaronder het Wenseslausplein en het Oudestadsplein. De vragen die u op de Blackberry zult ontvangen, staan geheel in het teken van de roemruchte Praagse geschiedenis. Natuurlijk voorzien we u voortdurend van achtergrondinformatie en belangrijke feiten.

3. Game-details

  • Duur: 4-5 uur
  • Live-gameplay
  • Inclusief alle team-Blackberry’s
  • Inclusief: citymaps & uitgebreide speluitleg
  • Live-helpdesk
4. Tarief
  • € 650 setup + € 24,95 per deelnemer
5. Optioneel
  • Urban Video & downloadservice: € 150 setup + € 7,00 per deelnemer
  • Czech Connection: The Game – het ultieme spel (link), tarief op aanvraag
6. Boeken

Terug naar Special Editions (link)

Advertenties

%d bloggers liken dit: